پسر آریایی

  • ۰
  • ۰

دلم...

دلم خیلی پره بدجور هواشو کردم ی روزی منم عزیز دل کسی بودم ی روزی منم•••••••••••(๑╯ﻌ╰๑)

به سلامتی اون پیرمردی که وقتی‌ ازش پرسیدن عشق چیست گفت همونی که منو پیر کرد !

☞Οηlγ☜

پَـــنج نـَــخ پُشــــتِ هَــم سیگـــار میکِشَــم

بِــه یـــادِ پَنـــج عَـــزیزِ اَز دَســت رَفتــِــه ▂

قَلبَــــــــم

روحَـــــــم

اِحســــاسَـم

بــــــــاوَرَم

اِعتِمـــــادَم✘✘✘

فک نکن درد ندارم... ولی...


⇓⇑کـــســـے کــــه تـــمــام فـــکـــرش زیـــبــایـــے رنــگ رژ لـــبــشه⇑⇓

✘تـــوان فـــهــمــیــدن درد دل یـــه مــــــرد رو نـــــــداره✘

↻‌حــــرف مــــــــرد رو یـا یـــه مـــــرد مــیــفــهــمــه یــا دود ســــیــــگــــارش↺

روزی که بهت نیاز داشتم کجا بودی؟

به  سلامتی روزی ک بهت خبر بدن امروز تشیع جنازشه
تو هم جا بخوری.
بیای ببینی تنم رو سنگ غسالخونست.
میگی پاشو شوخی کردم باهات.
بابا هر چی تو بگی.
نکن این کارا رو.
تو که میدونی من از این شوخیا بدم میاد.
اما ببینی دارن میشورنم و منم تکون نمی خورم.
ببینی کفنو می پیچن دورم.
میگی دروغه,
داری شوخی میکنی,
اما بیای سر خاکم ببینی گذاشتنم تو قبر.
میگی پاشو دیوونه✖
باشه هر چی تو بخوای✖
اما رو صورتمو باز میکنن✖
چشام بستس✖
سنگو میذارن روم✖
خاک میریزن❗❗❗❗
داد میزنی◾◾◾◾
زندس دیوونه ها✖
داره شوخی میکنه✖
نریزید خاک ◾◾◾
اما یکی بیاد دستو بگیره,بگه✖
اون روزی که بهت نیاز داشت,کجا بودی⁉
نه,شوخی نیست✖
واقعیته◾◾◾
آره,واقعیت ◾◾◾
بزنی زیر گریه,اما دیگه کار از کار گذشته

خوبم...

ﺩﺭﺩ ” ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ
ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ،
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ …
ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻥ میگن “ﺧﻮﺑﻢ ” ، 
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ …
ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯾﺪ؟ …

...

بعضی وقتا...

آدم به یه آرامش احتیاج داره...

تا جسمشو روحش از هم نپاشه...

حرفای هیشکی هم براش مهم نباشه...

به اندازه ی کافی کشیدم...

نا ندارم دیگه بسمه...

مردی

در آینه مردی دارد بغض می کند
بیایید بغلش کنید
پشتش را بمالید
به او بگویید همه چیز درست می شود
دلش می خواهد کمی دروغ بشنود
آینه را پایین تر نصب کنید
گمانم دیگر به زانو در آمده

ﻫﻤﯿـــــــــــــﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺮﺳﯽ: ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺍﻏﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﻣﯿﮕـــــــﻪ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ … وقت زیاده 
ﻣﯿﮕﯽ :ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎﮐﻪ 
ﺍﻣﺎ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯿﺎﺵ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ …
ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧﯿـــــﺎﻝ 
ﻋﺎﺷﻘﻪ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧــــــﯿﺎﻝ 
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺍﺯﺕ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯿﻄﻠﺒﻪ
ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ : ﭼﺮﺍ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓـــــﺮﺩﺍﺵ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ …
ﺑﺮﯾﺪﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ 
ﺗﺎ ﺣﻼﻟﺶ ﻧﮑﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯽ
“ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﯼ . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﺣﻼﻝ ﮐﻨﯽ ”
ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ درد دارن ...

خیانت ﺩﯾﺪﻥ ...


درد بی درمون

یه وقتایی،
یه حرفایی،
چنان آتیشت میزنه
که دوست داری فریاد بزنی،
ولی نمیتونی
دوست داری اشک بریزی،
ولی نمیتونی
حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه
تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه
به این میگن
“درد بی درمون”

گاهی با خود می اندیشم
که انسان ها حقیقتاً در غم ِ یکدیگر سهیم هستند ؟
در می یابم که هیچ کس
براستی
نمی تواند در اندوه ِ کسی شریک شود
و هیچ کس
حاضر نیست شادی اش را با کسی تقسیم کند
و تظاهر
جنینِ میلیون ساله ایست که در رحم ِ دنیایمان
مُدام لگد می پراند

خیلی سخته...

خیلی سخته حالت اینقد بد باشه که حتی نتونی به دیگران توضیحش بدی...

خیلی سخته دردت اینقد بزرگ باشه که کمرت زیرش بشکنه اما اطرافیات اینقد کوچک میپندارنش که از شکایت کردنت هم دلخور میشن...

اگه گله کردم،اگه شکایت کردم،اگه خسته شدم و اگه بریدم بخدا دردم کم نیست...

قد من فقط برام راه میره...

قد من خیلی خم تر از چیزیه که هست...

قد من خم شد چون خیلی بد پشت پا خوردم...

قد من محکم ترین چیزی بود ک داشتم...

خمش کرد دردم...

از کمرم استقامت دار تر نداشتم...

شکست...

از دلم با حوصله تر نداشتم...

پر خون شد...


دل استــ دیگر خسته میشود …
بی حوصله میشــود …
از روزگار از آدمـــــــها از خــودشـــــ
از این قابــها , از اثباتــ , از تـــــوضیــح
از کلماتــــی که رابـــطه ها را به گند میکشـــد


کاش حداقل 1نفر رو داشتم بهش توضیح بدم...

کاش 1نفر رو داشتم درکم کنه...

تو دنیام از تو مهربونتر کسی رو نداشتم،تو که مهربون بودی این شد نتیجه...

بقیه که...بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من ...

به سن تکلیف رسیدی یا نه؟

ترس از پرداخت پول بابت یه رساله؟

آیا به سن تکلیف رسیدی؟

آیا مرجع تقلید انتخاب کردی؟

آیا اگه یه سر به دستورات دین بزنیم بده؟

آیا از وقت تلف کردنای بی هدف روزانه خسته نشدیم؟؟دانلود فایل پی دی اف آندروید و ویندوز(کامپیوتر) رساله آیت الله بهجت بصورت رایگان

امید که شده یک نفر به زندگیش سامون داده بشه


دریافت


نرم افزار خواندن فایل پی دی اف برای اندروید

دریافت

همستر:(

سلام

ملت شانس دارن منم شانس دارم :(

ملت همستر دارن منم...متاسفانه چند روز پیش در یک عملیات انتحاری گربه دوتا همستر از منو دوستم خورد :(

یکی رو هم فلج انداخته رو دستمون :(

نه اینکه فلجا،نفله شده :(


برا شادی روحشون:( فاتحه :(

سپس دعا برای خرید دو جفت جدید :( :( :(

از ته دلت عمیقا نفرین بفرست به هرچی گربه تو دنیا هست :(

انگیزشی

دوستان این کلیپو حتما دانلود کنید و

نظرتون رو راجبش بهم بگید


امیدوارم خوشتون بیاد :)


دریافتعشقم؟؟؟

عشقمم؟
من میگم عششششششششششقم؟؟؟
.
.
شماها بگین جووووونم

الکی مثلن
.
بذارید حال کنم خدایی
عروسیتون جبران میکنم
.
.
عشقمممممممممممم؟؟؟؟؟؟
بگید دیگه :-((((

عشق


عشق چیست؟

نمیدونین؟

خب نگرانی نداره که من اینجا هستم که براتون توضیح بدم

.

.

.

.

.

.

.

عشق منمــــــ

حرف هم نباشه که با پشت دست ازتون استقبال میکنم

قصاب :/ جیگر :\

دختره رفته قصابی گفته؛آقاجگر دارید؟

.

قصاب گفته جیگر سفید یا سیاه؟

.

دختره گفته: رنگ های دیگه کی میارید؟!

.

میگن قصاب پشم گوسفند و انداخته رو خودش فقط می گه بع بع

؟ یه سوال ؟

چرا ما شیعه ایم؟

چرا شیعه رو قبول کردیم؟

چرا رو دینمون موندیم؟

چرا شیعه؟؟؟

؟ یه سوال

کسی که این پست رو میخونه خواهشا بدون جستجو تو گوگل یا... جواب سوالمو بده.میخوام جواب ذهن خودتون رو بدونم نه جواب های دیگه...


به نظر تو آدمای نابیناا خواب میبینن؟؟؟

اگه آره چرا؟؟اگه نه چرا؟؟؟


میخوام تو رو به چالش بکشم و از ذهنت کار بکشم:\

خواهشا بذا مغزت درگیر باشه تا تو نظرات همین پست

یکی جواب درست و قانع کننده بده:/

ﮐَــــــﺞ


ﮐﺞ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﺪ

ﺩﯾﺸﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻤﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻣﺎﻫﻢ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﺪﺍ

 ﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﻢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺗﻮ ﺟﻮﺏ

 ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﺞ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﺪ

 ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﺞ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﯾﻢ !!!! ﮐَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺞ 

 سنگین بزن ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

تا شقایق هست


لب آبی

گیوه هارا کندم و نشستم،پاها در آب:و چه اندازه تنم هشیار است!
نکند اندوهی ،سر رسد از پس کوه.

چه کسی پشت درختان است؟

 هیچ ،می چرد گاوی در کرد.
ظهر تابستان است.

سایه ها می دانند ،که چه تابستانی است.

سایه هایی بی لک،

گوشه ای روشن و پاک،

کودکان احساس!جای بازی اینجاست.

 زندگی خالی نیست:

مهربانی هست ، سیب هست، ایمان هست.

آری

تا شقایق هست ، زندگی باید کرد.
 در دل من چیزی است ، مثل یک بیشه نور

مثل خواب دم صبح

و چنان بی تابم ، که دلم می خواهد

بدوم تا ته دشت ، بروم تا سر کوه

دور ها آوایی است که مرا میخواند."ماچه :(


ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﭼﻪ 💋

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻭﻟﻲ ﺑﻤﺎﭼﻪ ㄟ(ツ)ㄏ

والااا....کسی که مارو نمیماچه

استاد یه کمکی کنید


داشتم امتحان میدادم یهو استادمون اومد! 

 

گفتم استاد تورو خدا یه کمکی کنید :| 

 

یه لبخند مرموز زد دس کرد تو جیبش یه پونصدی گذاشت رو برگم!!!!!!

 

 

 

 

دااااغونم کرداا

به احترامش سکوت


امروز از یه دختره پرسیدم از اینجا چطوری برم عمارت موسی خانی ؟


برگشته میگه باید سوال کنی !


بهش میگم به نظرت الان دارم پنچرگیری میکنم !


میگه: از اولم فهمیدم میخوای شماره بدی !

آمپول!


رفته بودم آمپول بزنم، یه دختره اومد آمپولمو بزنه،

معلوم بود تازه کاره!

همینجوری که سرنگو گرفته بود،

لرزون لرزون اومد سمتم وگفت:

“بسم الله الرحمن الرحیم”

از ترس گفتم:

“اشهدان لااله الاالله”

انقدرخندیدکه نتونست آمپول بزنه.

بازم خدارو شکر یکی دیگه اومد زد!

بعضی دخترا...


دختره مشروب میخوره.

سیگار میکشه.

علف میزنه.

لاتی حرف میزنه.

بعد میگه چرا شوهر گیرم نمیاد!

.

.

.

.


.

.

.

.

لوطی تو خودت شوهری :/

بیا منو بگیر :|

شکسپیر سلام الله علیه


مراحل زندگی شکسپیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکس نوزاد

شکس نونهال

شکس نوجوان

شکس جوان

شکس میانسال

شکسپیر

 

اگه کاری ندارید من برم دانشگاه شریف سمینار دارم

پسر خانوما :)


این اقا پسرایی ک زیرابرو برمیدارن ،گوشواره میندازن،ناخن بلندمیکنن،مو مش میکنن

 

.

.

.

.

.

.

.

.،ماه رمضون 30 روز روزه میگیرن یا 23روز؟

 

بله میدونم جمله سنگینى بود..

اما تو کوه درد باش.

طاقت بیارو مرد باش

  • هادی زنجانی
  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • هادی زنجانی
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • هادی زنجانی